У цьому браузері сайт може відображатися некоректно. Рекомендуємо Вам встановити сучасніший браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
«ГОРОДИССЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ»
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ / ТМТ
office@gorodissky.ua Ua Ru En
+380 44 233 06 33
office.gorodissky@gmail.com
www.gorodissky.ua
Меню
x
 

Пошуки на встановлення рівня техніки

Проведення науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт  і, особливо, досліджень, спрямованих на розробку нових технічних рішень, вимагає від розробників детального вивчення всього вже створеного до них в конкретній галузі техніки. Таке вивчення називається визначенням «рівня техніки» в досліджуваній технічній галузі та проводиться за допомогою виявлення відомих на поточний момент опублікованих відомостей про існуючі технічні рішення в даній галузі. Проведення пошуку на рівень техніки дозволяє уникнути копіювання вже відомих рішень, врахувати всі їхні переваги та недоліки, а також виявити і відібрати найближчі аналоги створюваного технічного рішення для подальшого оформлення на нього патентних прав. Результати патентного пошуку можуть також враховуватися при виборі форми захисту технічного рішення - винахід або корисна модель.

Для проведення даного виду пошуку вибираються патентні і науково-технічні джерела інформації, які дозволяють охопити існуючий інформаційний масив в найбільш повному обсязі. Особлива роль при виборі автоматизованих пошукових джерел приділяється використанню баз даних патентних публікацій як українського так і іноземних патентних відомств, які дозволяють здійснювати відбір джерел інформації, з огляду на індекси Міжнародної патентної класифікації (МПК).

Пошук на рівень техніки дозволяє вирішувати подібні завдання і для рішень зовнішнього вигляду виробів, які можуть охоронятися в якості промислових зразків. Оскільки при оцінці патентоздатності промислового зразка враховується також загальне враження, яке промисловий зразок справляє на інформованого споживача, саме здатність експерта оцінити і правильно інтерпретувати виявлені графічні матеріали, в тому числі з точки зору поінформованого споживача, відіграє ключову роль при визначенні «рівня техніки» рішень зовнішнього вигляду (дизайну).

В якості основних інформаційних джерел для процедури пошуку і відбору відомих рішень зовнішнього вигляду вибираються бази даних зареєстрованих патентів на промислові зразки України та іноземних країн з урахуванням Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ).